• CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN
  • TƯ VẤN BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP
  • DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG THEO TIÊU CHUẨN CỦA NHÀ SẢN XUẤT
THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Xem thêm

[flexy_breadcrumb]

Giới Thiệu

Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Sao Mai là công ty hoạt động dịch vụ thương mại và công nghệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106936938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 17/08/2015; Thay đổi lần thứ 01 ngày 28/11/2018.

Với mục tiêu « An toàn là trên hết!», đảm bảo an ninh quốc phòng, cứu nạn cứu hộ và phòng cháy chữa cháy luôn là nhiệm vụ quan trọng của bất kỳ quốc gia nào; Nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng, cứu nạn cứu hộ và phòng cháy chữa cháy luôn được sự quan tâm đúng mức bởi các cơ quan hữu quan, cộng đồng dân cư…v.v tại mỗi quốc gia nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên của đất nước và cộng đồng dân cư.  

Xem thêm